christmas carol 1A Cristmas Carol in  Concert

Het Fulcotheater in IJsselstein zal zaterdag 16 december 2017 bol staan van de activiteiten als het Fulco’s Regionaal Mannenkoor in samenwerking met leden van theatergroep Kwibus A Christmas Carol in Concert spelen.

Voor wie het verhaal uit 1843 van Charles Dickens nog niet kent, even in het kort de verhaallijn.
A Christmas Carol is het verhaal over een oude en verbitterde vrek, Ebenezer Scrooge, die in de nacht voor Kerstmis een aantal dromen heeft en daardoor tot inkeer komt. Scrooge is een financier en geldwisselaar die zich zijn leven lang heeft gericht op het verkrijgen van meer geld en verder niets. Hij veracht andere zaken dan geld, inclusief vriendschap, liefde en de gedachte van het kerstfeest. Hij ervaart 3 dromen, waarin 3 geesten hem bezoeken, de Geest van Het Verleden, de Geest van Het Heden en de Geest van De Toekomst. Dit alles moet hem laten inzien dat geld niet gelukkig maakt.
Het mannenkoor heeft het idee opgevat om met dit verhaal het theater in te gaan, mede gezien de positieve reacties op de theatervoorstelling van oktober 2016. Dit heeft er toe geleid de kerstdagen op een, voor het koor zeer bijzondere manier in te luiden.

Michel de Valk, onze dirigent, ontwikkelde een concept waarin acteurs het verhaal in korte scènes speelt en het Fulco’s mannenkoor beschouwende muziek bij de scene zingt.

Samen met Piet de Bruin en regisseur Piet van Dieren van Kwibus werd een script ontwikkeld die dit concept tot een mooie theatervoorstelling smeedde. De scènes worden gespeeld door leden van Kwibus en het FRM zal de scènes muzikaal kracht bijzetten door (kerst)liederen te zingen die de scène ondersteunen of van (muzikaal) commentaar voorzien. Hierdoor krijgt het verhaal een extra dimensie.

A Christmas Carol in Concert is van harte aan te bevelen voor het gehele gezin. Mede daarom is er voor gekozen om op zaterdag 16 december zowel een matinee- als een avondvoorstelling te geven.

De aanvangstijden zijn:
15:00 uur Matineevoorstelling
20:30 uur Avondvoorstelling

De regie is in handen van Piet van Dieren. Het koor wordt begeleid door pianiste Marjan Fey.
De algehele muzikale leiding is in handen van Michel de Valk.

Kaarten à € 15,00 zijn inmiddels verkrijgbaar aan de kassa van het Fulcotheater aan de Overtoom in IJsselstein of via  www.fulcotheater.nl.
Voor de matineevoorstelling geldt een kinderkorting tot 12 jaar van 50%, onder begeleiding van de ouders.
Deze korting wordt direct aan de kassa van het Fulcotheater verrekend.

Fulco’s Regionaal Mannenkoor heet u van harte welkom.

Rabobank Clubactie 
rabobank clubactie2017Fulco’s Regionaal is heel blij dat maar liefst 108 stemmen hun stem hebben uitgebracht om een steentje in de clubkas bij te dragen.

Dit heeft er toe geleid dat de Rabobank Utrechtse Waarden e.o. ons een check mocht overhandigen ter waarde van € 471,96.

Fulco’s Regionaal Mannenkoor wil iedereen die zijn of haar stem heeft uitgebracht daar heel hartelijk voor bedanken.


Fulco’s Regionaal Mannenkoor op bezoek in Gent.

De mannen van Fulco’s Regionaal Mannenkoor hadden er lang naar uitgekeken. Eindelijk brak het weekend van 7 tot en met 9 april aan en vertrok een bus vol zangers, al dan niet met hun partners, en een aantal van onze vrienden naar Gent.
Het werd een fantastisch weekend, waarin gezelligheid, de onderlinge saamhorigheid en koorzang centraal stonden. Gezellig was het alom, geen onvertogen woord maar louter lachende gezichten. De onderlinge saamhorigheid bleek uit de hulp die hier en daar werd geboden als iemand even moeilijk zijn weg vond of moeilijk uit de voeten kwam, en natuurlijk het Wij-gevoel. Maar boven alles was de koorzang de grote gemene deler. Vrijwel de hele zaterdag stond in het teken van zingen.
Op de pagina Evenementen staat een mooi verslag van een van de koorleden die u per dag meeneemt in wat er op het programma stond.
FRM Gent 1Een koorreis is natuurlijk geen koorreis zonder dat er wordt gezongen. En eigenlijk is elke dag wel iets gezongen.
Op de vrijdagavond werd een bezoek gebracht aan de brouwerij van familie Huyghe in Melle, niet ver van Gent. In deze brouwerij wordt onder andere het bier Delirium Tremens gebrouwen. Tijdens de rondleiding kwamen we al een beetje in de stemming en dat werd gevierd met een heuse proeverij, waar de meeste van hun merken werden getapt om ze eens aan een goed vergelijkend warenonderzoek te onderwerpen. De ervaren mannen waren het er over eens: Hier moest niet alleen op getoost worden. Al snel klonk het uit volle borst en zongen we “Boven Gent rijst”, meegezongen door onze gidsen die dit zeer konden waarderen.

FRM Gent 2Zaterdag werd grotendeels in de St. Michielskerk, in het mooie centrum van Gent, doorgebracht. In deze kerk werd vanaf 11:00 uur gerepeteerd met de mannen van De Minnezangers uit Zele. Die middag zou het FRM samen met hen een concert geven waarin beide koren een eigen programma zouden zingen, maar waar ook een aantal gezamenlijk gezongen liederen zou klinken.
Na de eerste kennismaking bleek al snel dat de onderlinge sfeer heel goed was.

Gesprekken werden al snel aangeknoopt en de mannen waren geïnteresseerd in elkaars programma. Na het gezamenlijk inzingen startte het FRM met het doornemen van het programma. Marjan Fey had voor de begeleiding van het FRM zowel een elektrische piano als het koororgel naast het altaar tot haar beschikking, waar zij het maximale uit beide instrumenten wist te halen.


FRM Gent 3Tijdens het concert gaf het FRM een doorsnee van wat het op het programma heeft staan. De nieuwe muziek van tijd- en stadsgenoten Albert de Klerk (Pater Noster) en Hendrik Andriessen (O Sacrum Convivium) gaf misschien wat spanning, maar kwam goed uit de verf. Te zien aan de expressie op het gezicht van Michel de Valk zat het eigenlijk wel goed.
Na het programma van het FRM werd op het altaar plaatsgemaakt door onze vrienden van De Minnezangers. Vanwege het feit dat zij later dit voorjaar een cd opnemen met een aantal bewerking en composities van hun “muziekmoeder” Erika Budai, was dit programma met zorg samengesteld. Dirigent Johan De Leenheer hield de mannen goed bij elkaar en een paar zeer knappe en bijzondere liederen vulden de kerk.
De Minnezangers bleek daarbij ook te beschikken over een aantal goede solisten, wat een leuke afwisseling was. 
Onze Belgische collega’s zongen hun liederen allemaal a capella.

FRM Gent 4Als afsluiter van het concert kwam ook het FRM terug op het altaar en werden nog 3 liederen gezamenlijk gezongen. Het lied Ubi Caritas et Amor, van de Noor Ola Gjeilo, klonk mooi met bijna 70 zangers. We sloten daarna af met de volksliederen van zowel Gent als IJsselstein.
Na het concert togen we gezamenlijk naar de catacomben van de kerk waar we, onder het motto “Zang Verbroedert” een toost op elkaars geslaagde uitvoering en onze fijne samenwerking uit konden brengen. Hiervoor hadden we een voorraad Nederlands bier in de bus meegenomen en dit smaakte uitstekend. Zowel voor de dirigent als voor de zangers van De Minnezangers hadden we het enige echte IJsselsteinse kruidenbittertje meegenomen, wat graag werd
aanvaard.
Na een gezellig half uurtje moesten de mannen van het FRM zich
weer concentreren, want er werd nog iets van hen verwacht. De

eucharistieviering voor Palmpasen stond nog op het programma. De knop moest snel om en de mappen weer op orde om ook hier goed voor de dag te komenFRM Gent 5. Dat bleek ons redelijk goed te lukken. Na de laatste gezangen te hebben gezongen en een dankwoord van zowel de pastoor als een lid van het kerkbestuur kon het koor uiteindelijk terugkijken op een geslaagde dag en een beetje opwarmen in de bus. Ondanks het fraaie lenteweer in Gent was de temperatuur in de kerk nog steeds vrij winters te noemen.


’s-Avonds werd nog genoten van het diner en werd later de bar overgenomen door leden van het FRM waar tot in de late uurtjes werd nagepraat. Uiteindelijk is het nog rustig geworden in het hotel.


FRM Gent 6Zondagmorgen werd het koor tijdig bij de bus verwacht om naar het centrum van Gent te worden gebracht. Hier kon men in boten stappen om een mooie en interessante rondvaart te maken. Het laatste zangmomentje van de koorreis was onder de brug naast de St. Michielskerk waar de twee rondvaartboten met leden van de FRM elkaar troffen en uit volle borst de Klokke Roeland werd toegezongen die niet ver daarvan staat te prijken in een parkje.
Later werden de terrassen in de stad opgezocht voor een lunch of simpelweg wat verkoeling op deze fantastische lentedag in Gent. We mogen terugkijken op een mooi weekend in België waarin het zingen centraal stond en de stemming opperbest was.
Mede met dan aan de zeer goede organisatie van onze reiscommissie, bestaande uit Han Theil, Kees van Leeuwen en Theo van Mil.
 Vele jubilea  –  te vieren 

Op 28 mei werd een bijzonder feest gevierd door een van onze koorleden.
Henk Bertens, jaren lang onze koormeester, gaf samen met zijn vrouw Mia een groot feest ter ere van een aantal jubilea die zij in 2017 mogen vieren.
Naast 60 jaar “verkering” en een 55 jaar samen gehuwd te zijn, wonen zij ook nog een 40 jaar in IJsselstein. Daarnaast is Henk al 25 jaar met leeftijdsontslag en pensioen. Laat je daar een lastige wiskundige formule op los, waarmee niemand bij deze zal worden vermoeid, is het logisch dat Henk dit jaar ook nog eens de mooie leeftijd van 80 jaar zal bereiken.
Al met al een keur van mooie hoogtepunten en dat allemaal in dit jaar.

Maar de belangrijkst mijlpaal kunnen wij als Fulco’s Regionaal Mannenkoor niet zomaar voorbij laten gaan. Toen Henk niet meer jubilea 28 meihoefde te werken, nu 25 jaar geleden, zat ie in zijn maag met als die vrije tijd die heb werd gegund. En wat anders kun je dan heel goed doen met die zeeën van tijd dan gewoon lid te worden van Fulco’s Regionaal Mannenkoor. Klinkt logisch, is het ook zeker.
Een afvaardiging van het bestuur is op de festiviteiten aanwezig geweest en heeft Henk uiteraard toegesproken. Hierbij is zeker niet voorbij gegaan aan het feit dat hij het grootste deel van zijn lidmaatschap van het koor heeft gefungeerd als koormeester. Een mooie, soms lastige en heel soms ondankbare, maar zeker onmisbare functie binnen het koor. Vorig jaar heeft Henk dat stokje overgedragen aan een nieuwe koormeester.
Een jubileum als dit, 25 jaar lid van het koor, is ook niet voorbij gegaan aan de KNZV. Henk ontving dan ook uit handen van voorzitter Will Kolenbrander de onderscheiding die bij dit jubileum hoort. Met trots werd hem dit dan ook opgespeld.
Het bestuur en de leden van het koor hopen hem nog lang binnen de gelederen te mogen verwelkomen
Fleurige Ledenvergadering

Donderdagavond 13 april stond weer in het teken van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Ook deze keer was de sfeer weer goed en werd er constructief vergaderd. Maar naast al het vergaderen is er, zoals elk jaar, ook ruimte om mensen in het zonnetje te zetten.

Een goede traditie is om onze leden die 12½ jaar bij de club zijn, te verheffen tot Koperen Nachtegaal. Dit jaar viel deze eer te beurt aan Gerard Klomp en Jan van Rooijen.
ALV 1ALV 2Wellicht had het gezegde Time flies when you’re having fun zijn uitwerking op beide mannen gehad. Beiden waren zeer verrast met hun oorkonde en de mooie bos bloemen, die vooral is bedoeld voor de partners van deze nachtegalen. Zo maken wij het met hen goed dat het koor hun mannen op de donderdagavond “claimt”.
ALV 3Na vele jaren zitting te hebben gehad in de Muziekcommissie heeft Herman Gresnigt kort voor deze vergadering aangegeven zijn functie vacant te stellen en “nieuw bloed” mee te laten denken met de programmering en muzikale ontwikkeling van het koor. Ook Herman werd in het zonnetje gezet en met de nodige dankzeggingen en een mooie bos bloemen sloot hij zijn werk in de commissie af. Herman zal in de muziekcommissie worden opgevolgd door Arend den Harder die met een groot applaus als nieuwe commissielid werd begroet.
De muziekcommissie zal binnen haar gelederen op zoek moeten naar een nieuwe schatbewaarder. Herman collecteerde bij de commissieleden om de vergaderingen niet zonder een drankje te laten verlopen. Maar dat zal zich vanzelf oplossen.

Zingen, lekker belangrijk! –  Manifest samen zingen 2020 

Zaterdag 11 februari 2017 is in Tivoli Vredenburg te Utrecht door Tido Visser, directeur van het Nederlands Kamerkoor, het manifest met deze titel aangeboden aan de Raad van Cultuur.

ManifestMeer dan 10% van de bevolking zingt in één van de ruim 13.000 geregistreerde koren in ons land. Duizenden vrijwilligers zetten zich in voor deze koren. En dat is niet voor niets: zingen is de meest laagdrempelige vorm van muziek maken.

Het manifest biedt met 10 speerpunten in 4 thema’s een kapstok om met elkaar verder te gaan en te komen tot een sterkere en vitale koorwereld.

Het manifest doet mede een beroep op de regering om zingen juist op scholen meer aandacht te geven om ook langs deze weg kinderen enthousiast te krijgen om te zingen.

Wilt u meer informatie lezen over “Zingen, lekker belangrijk! – Manifest samen zingen 2020” kijk dan op http://www.zingenlekkerbelangrijk.nl om het volledige manifest te lezen en te ondertekenen.
 
Aanmelden als:  Lid , of Vriend / Vriendin , van het FRM.

Maak je keuze door een van onderstand buttons te gebruiken. Vul de gevraagde gegevens in en verstuur de aanmelding.

Wilt u zich op een andere manier inzetten voor het koor als bijvoorbeeld bestuurder, sponsor of anderzins. Natuurlijk ook zeer welkom. Maak dan gebruik via onze Contact pagina om uw wensen en ideeën met ons te delen.