Rabobank Clubactie 2017
rabobank clubactie2017Fulco’s Regionaal is heel blij dat maar liefst 108 stemmen hun stem hebben uitgebracht om een steentje in de clubkas bij te dragen.

Dit heeft er toe geleid dat de Rabobank Utrechtse Waarden e.o. ons een check mocht overhandigen ter waarde van € 471,96.

Fulco’s Regionaal Mannenkoor wil iedereen die zijn of haar stem heeft uitgebracht daar heel hartelijk voor bedanken.


VanKouwen
Fleurige Ledenvergadering

Donderdagavond 13 april stond weer in het teken van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Ook deze keer was de sfeer weer goed en werd er constructief vergaderd. Maar naast al het vergaderen is er, zoals elk jaar, ook ruimte om mensen in het zonnetje te zetten.

Een goede traditie is om onze leden die 12½ jaar bij de club zijn, te verheffen tot Koperen Nachtegaal. Dit jaar viel deze eer te beurt aan Gerard Klomp en Jan van Rooijen.
ALV 1ALV 2Wellicht had het gezegde Time flies when you’re having fun zijn uitwerking op beide mannen gehad. Beiden waren zeer verrast met hun oorkonde en de mooie bos bloemen, die vooral is bedoeld voor de partners van deze nachtegalen. Zo maken wij het met hen goed dat het koor hun mannen op de donderdagavond “claimt”.
ALV 3Na vele jaren zitting te hebben gehad in de Muziekcommissie heeft Herman Gresnigt kort voor deze vergadering aangegeven zijn functie vacant te stellen en “nieuw bloed” mee te laten denken met de programmering en muzikale ontwikkeling van het koor. Ook Herman werd in het zonnetje gezet en met de nodige dankzeggingen en een mooie bos bloemen sloot hij zijn werk in de commissie af. Herman zal in de muziekcommissie worden opgevolgd door Arend den Harder die met een groot applaus als nieuwe commissielid werd begroet.
De muziekcommissie zal binnen haar gelederen op zoek moeten naar een nieuwe schatbewaarder. Herman collecteerde bij de commissieleden om de vergaderingen niet zonder een drankje te laten verlopen. Maar dat zal zich vanzelf oplossen.

Vele jubilea  –  te vieren 

Op 28 mei werd een bijzonder feest gevierd door een van onze koorleden.
Henk Bertens, jaren lang onze koormeester, gaf samen met zijn vrouw Mia een groot feest ter ere van een aantal jubilea die zij in 2017 mogen vieren.
Naast 60 jaar “verkering” en een 55 jaar samen gehuwd te zijn, wonen zij ook nog een 40 jaar in IJsselstein. Daarnaast is Henk al 25 jaar met leeftijdsontslag en pensioen. Laat je daar een lastige wiskundige formule op los, waarmee niemand bij deze zal worden vermoeid, is het logisch dat Henk dit jaar ook nog eens de mooie leeftijd van 80 jaar zal bereiken.
Al met al een keur van mooie hoogtepunten en dat allemaal in dit jaar.

Maar de belangrijkst mijlpaal kunnen wij als Fulco’s Regionaal Mannenkoor niet zomaar voorbij laten gaan. Toen Henk niet meer jubilea 28 meihoefde te werken, nu 25 jaar geleden, zat ie in zijn maag met als die vrije tijd die heb werd gegund. En wat anders kun je dan heel goed doen met die zeeën van tijd dan gewoon lid te worden van Fulco’s Regionaal Mannenkoor. Klinkt logisch, is het ook zeker.
Een afvaardiging van het bestuur is op de festiviteiten aanwezig geweest en heeft Henk uiteraard toegesproken. Hierbij is zeker niet voorbij gegaan aan het feit dat hij het grootste deel van zijn lidmaatschap van het koor heeft gefungeerd als koormeester. Een mooie, soms lastige en heel soms ondankbare, maar zeker onmisbare functie binnen het koor. Vorig jaar heeft Henk dat stokje overgedragen aan een nieuwe koormeester.
Een jubileum als dit, 25 jaar lid van het koor, is ook niet voorbij gegaan aan de KNZV. Henk ontving dan ook uit handen van voorzitter Will Kolenbrander de onderscheiding die bij dit jubileum hoort. Met trots werd hem dit dan ook opgespeld.
Het bestuur en de leden van het koor hopen hem nog lang binnen de gelederen te mogen verwelkomen
Cheque RCF
Wil je ook meezingen in een 4 stemmig mannenkoor ?
Wij zijn opzoek naar nieuwe en jonge leden vanaf 20 jaar. Elke donderdag is er repetitieavond in het "Fulco Theater" aan de Overtoom 3 in Ijsselstein van 20:00 tot 22:15 uur.
Wij repeteren onder de bezielende leiding van Michel de Valk. Bladmuziek lezen moeilijk? Wij lezen deze vanaf de beamer, zodat een snelle vakkundige instudeermethode ontstaat met alle koorleden tegelijk.
Ondersteuning wordt verzorgd door onze pianiste Marjan Fey. Alle te repeteren muziek wordt per stempartij via onze website aan leden ter beschikking gesteld zodat je ook thuis of onderweg je partij kunt oefenen voor het beste resultaat.
De nazit in het theater cafe is altijd sfeervol en kameraadschappelijk en wij nodigen je van harte uit vrijblijvend eens een repetitie mee te maken. Loop gewoon binnen op de donderdagen rond 19.30 uur en je wordt van harte verwelkomd !! 
Aanmelden als:  Lid , of Vriend / Vriendin , van het FRM.
Maak je keuze door een van onderstand buttons te gebruiken. Vul de gevraagde gegevens in en verstuur de aanmelding.
Wilt u zich op een andere manier inzetten voor het koor als bijvoorbeeld bestuurder, sponsor of anderzins. Natuurlijk ook zeer welkom. Maak dan gebruik via onze Contact pagina om uw wensen en ideeën met ons te delen.