email sigsponsor link 1
Kerstconcert met de Lekzangers

Kerstconcert 2018Zoals inmiddels bekend gaat het FRM zaterdag 15 december deelnemen aan het kerstconcert van De Lekzangers in Nieuwegein.
Een uitverkochte Barbarakerk wacht daar op ons als wij samen met het koor uit Nieuwegein, maar ook apart een keur aan fraaie kerstmuziek zullen zingen.
Om ons goed te voor te bereiden hebben we donderdag 29 november een gezamenlijke repetitie gehouden met name de liederen die samen worden gezongen nog even aan het voetlicht te brengen.
De dames en heren uit Nieuwegein waren daarom bij het FRM op bezoek. Tijdens de repetitie werden de laatste punten nog even op de i gezet. Met al deze extra punten kunnen we uitkijken naar een fraai en hopelijk sfeervol kerstconcert.
n van het koor, Michel en Marjan enorm veel respect voor deze geweldige prestatie.

FRM in New York

Will in New YorkZondag 4 november jongstleden startten ruim 50.000 lopers even voor de Verrezano-Narrows Bridge aan de New York City Marathon.
Op zich gebeurt dat elk jaar, maar dit jaar was zelfs het koor vertegenwoordigd, en wel in de persoon van onze eigen voorzitter Will Kolenbrander. De afgelopen jaren hebben voor hem in het teken gestaan van een gedegen voorbereiding en Wil was vorig jaar al zeker van deelname aan deze editie.

Vol goede moed zal Will zijn begonnen aan zijn klus, waarschijnlijk met een vlot deuntje in zijn hoofd om de hoge brug over te komen en een schema waar leeftijdsgenoten wellicht bang van waren.

Dat hij een doorzetter is, blijkt uit de foto. Will heeft zijn plak in Central Park, waar de marathon na ruim 42 kilometer en ruim 5½ uur later voor hem was voltooid, mogen ophalen.

De lange voorbereiding heeft uiteindelijk geleid tot dit mooie resultaat waar Will oprecht trots op mag zijn.
Uiteraard hebben de leden van het koor, Michel en Marjan enorm veel respect voor deze geweldige prestatie.  
Rabobank Clubkasactie succesvol

rabobank clubactie2018Op onze repetitieavond van donderdag 11 oktober werden we verrast met een bezoek van een delegatie van de Rabobank Utrechtse Waarden.
In september hebben leden van de Rabobank hun stem mogen uitbrengen op verenigingen, waarmee de clubkas gespekt kan worden. Maar liefst 125 stemmen vielen het FRM ten deel. 125 leden vonden het mooi om het koor voor 2019 alvast een cadeautje te geven als we ons 30-jarig bestaan gaan vieren. Deze 125 stemmen waren goed voor een bedrag van € 608,87, waar we uiteraard enorm blij mee zijn.
De mannen van het FRM danken daarom iedereen die een stem op het koor heeft uitgebracht.Jubilaris

jubileum joop huserTijdens onze repetitiedag van zaterdag 6 oktober werd even stilgestaan bij een 25-jarig jubileum.

Joop Huser werd even in het zonnetje gezet met het behalen van deze mijlpaal. Uiteraard werd hij toegesproken door de voorzitter. Die memoreerde zijn inzet in het verleden, toen het FRM nog een clubblad, Mannentaal, had. Joop zat in de redactie van het blad en wist er telkens weer iets fraais van te maken. Daarnaast heeft Joop ook een van de buitenlandse reizen mede georganiseerd, zodat we wel mogen stellen Joop graag wat meer binnen de vereniging diet dan alleen maar zingen.

Ondanks het feit dat Joop helaas wat fysieke problemen heeft, probeert hij zo vaak mogelijk aanwezig te zijn op de repetities. Ook op deze repetitiedag kwam hij graag langs.
Een jubileum als dit kan niet zonder de oorkonde en de zilveren reversspeld van de KNZV. We hopen dat Joop deze speld met trots op zijn kostuum draagt.

Van de vereniging kwam er, zoals te doen gebruikelijk, nog een fraaie bos bloemen bij en een daverend applaus van de aanwezige mannen
 
Korenlint Haarlem

Ondanks het feit dat het zangseizoen nog maar twee weken oud is, stond het korenfestival Korenlint in Haarlem al op onze agenda.

Zaterdag 8 september stond de bus klaar om koorleden en een aantal meereizende partners naar Haarlem te brengen, waar ’s middags op twee locaties zou worden gezongen.
Korenlint 2018 1Korenlint is een korenfestival dat is te vergelijken met ons eigen Fulco’s Vocaal Festival, maar dan vele malen groter. Allereerst is het verdeeld over twee dagen, waardoor Haarlem 8 én 9 september bol staat van koorzang. Daarnaast zijn maar liefst 27 locaties aangewezen waar koren mogen zingen.
Samen met de Open Monumentendag was het in Haarlem dus een gezellige drukte.
Het FRM had ’s middags, zoals genoemd, twee uitvoeringen. De eerste werd gegeven in de Lutherse kerk. Het kerkje, daterend van 1615 met nog een grotendeels 17e-eews interieur, bleek een heel sfeervolle locatie. Inzingen werd, mede door het mooie weer van dat moment, gedaan in het naastgelegen hofje. Als het in de kerk minstens zo fraai klonk als tussen de 9 oorspronkelijke huisjes die er staan, zou dat heel wat moois beloven.
Ons eerste lied van het programma, het Monikkenkoor van Verdi (Venite Adoremus) kon in ieder geval de goedkeuring van toevallige passanten krijgen. Ook in de kerk zelf klonk het mooi.
Korenlint 2018 2Daarna zongen we het Pater Noster van Albert de Klerk, zelf een zeer bekende Haarlemmer, die de compositie schreef naar aanleiding van het feit dat het Koor Katholiek Haarlem, dat hij zelf had opgericht, de repetities niet meer zo graag wilde sluiten met het Onze Vader als gebed. “Dan maar gezongen” moet hij hebben gedacht. Dat ging er bij het koor wel in als koek. Wij zongen er de fraaie mannenkoorzetting van.
Vervolgens zongen wij een primeur voor ons koor. “Un Breve Inciampo” uit de opera Norma van Vincenzo Bellini. Hiermee maakte het publiek ook kennis met de fraaie begeleiding door Marjan Fey.
Echt stil werd het publiek pas met The Awakening van Joseph M. Martin. Bij het voorspel wordt het publiek eigenlijk al meegezogen in de duistere droom die uiteindelijk goed eindigt, omdat er muziek klinkt. En muziek maakt alles goed.
Tot slot werd The American Trilogy gezongen. Drie bekende Amerikaanse volksliederen worden samengesmeed. Elvis Presley zong dit lied veelal aan het slot van de laatste concerten die hij nog gaf.
Korenlint 2018 3Om 16:00 uur zongen we hetzelfde programma nogmaals in de Remonstrantse kerk, niet al te ver lopen vanaf de Lutherse kerk. Deze kerk, aan het einde van de negentiende eeuw in gebruik genomen, heeft een fraaie ruimte om te zingen. Helaas was het publiek niet in al te groten getale aan komen waaien, maar desondanks werd ook hier enthousiast gereageerd op de liederen die wij zongen.
Na afloop was nog ruim de tijd om Haarlem te verkennen, omdat de bus ons pas om 19:00 uur weer zo ophalen om terug te rijden naar IJsselstein.
Een aantal leden heeft zich zonder twijfel nog verenigd in de derde kerk die vandaag werd bezocht. Niet zo zeer om er te zingen, maar in de Jopenkerk kan men tegenwoordig genieten van een goed glas Jopenbier. Het FRM kan in ieder geval op een succesvolle en vooral gezellige dag terugkijken,

Jubilaris

Donderdag 6 september had het koor wederom een jubilaris in de groep.
Edy Aarendonk was 25 jaar lid van ons mooie koor en dat moest uiteraard worden gevierd. Voorzitter Will Kolenbrander sprak hem uiteraard toe Jubilaris Edy Aarendonken hierin werd aangehaald dat Edy een van de zeer trouwe leden is die vrijwel geen enkele repetitie verstek laat gaan. Tussen zijn maten van de tweede tenoren voelt Edy zich ook helemaal thuis.
Daarnaast is de humor die Edy heeft in veel gevallen onovertroffen. Vaak komt hij als uit het niets met een droge opmerking uit de hoek en is er even geen zang mogelijk.
Edy heeft voor het koor veel gedaan in de afgelopen jaar. Naast het feit dat hij bestuurslid is geweest, is zijn bekendheid in IJsselstein vaak een heel goede reden voor menig IJsselsteinse ondernemer geweest ons met een bijdrage te sponsoren. In het geval van Edy was het dan ook een goed voorbeeld dat goed deed volgen.
Na het uitreiken van de bijbehorende oorkonde van het KNZV en uiteraard het opspelden van de zilveren reversspeld kreeg Edy ook nog een mooie bos bloemen.
Na een warm en welgemeend applaus van de mannen van het koor en uiteraard te zijn toegezongen, gaf Edy met een knipoog aan dat deze oorkonde een mooi plekje boven zijn bed zou krijgen.

 
Zingen, lekker belangrijk! –  Manifest samen zingen 2020 

Zaterdag 11 februari 2017 is in Tivoli Vredenburg te Utrecht door Tido Visser, directeur van het Nederlands Kamerkoor, het manifest met deze titel aangeboden aan de Raad van Cultuur.

ManifestMeer dan 10% van de bevolking zingt in één van de ruim 13.000 geregistreerde koren in ons land. Duizenden vrijwilligers zetten zich in voor deze koren. En dat is niet voor niets: zingen is de meest laagdrempelige vorm van muziek maken.

Het manifest biedt met 10 speerpunten in 4 thema’s een kapstok om met elkaar verder te gaan en te komen tot een sterkere en vitale koorwereld.

Het manifest doet mede een beroep op de regering om zingen juist op scholen meer aandacht te geven om ook langs deze weg kinderen enthousiast te krijgen om te zingen.

Wilt u meer informatie lezen over “Zingen, lekker belangrijk! – Manifest samen zingen 2020” kijk dan op http://www.zingenlekkerbelangrijk.nl om het volledige manifest te lezen en te ondertekenen.
 
Aanmelden als:  Lid , of Vriend / Vriendin , van het FRM.

Maak je keuze door een van onderstand buttons te gebruiken. Vul de gevraagde gegevens in en verstuur de aanmelding.

Wilt u zich op een andere manier inzetten voor het koor als bijvoorbeeld bestuurder, sponsor of anderzins. Natuurlijk ook zeer welkom. Maak dan gebruik via onze Contact pagina om uw wensen en ideeën met ons te delen.