Functioneren van deze website.

Fulco's Reginaal Mannenkoor stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen en de instellingen op uw eigen computer. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Wij vragen uw begrip hiervoor en willen u erop wijzen dat wij geen aansprakelijk aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website.

Fulco's Reginaal Mannenkoor stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Fulco's Reginaal Mannenkoor de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen.