FRM in New York

Will in New YorkZondag 4 november jongstleden startten ruim 50.000 lopers even voor de Verrezano-Narrows Bridge aan de New York City Marathon.
Op zich gebeurt dat elk jaar, maar dit jaar was zelfs het koor vertegenwoordigd, en wel in de persoon van onze eigen voorzitter Will Kolenbrander. De afgelopen jaren hebben voor hem in het teken gestaan van een gedegen voorbereiding en Wil was vorig jaar al zeker van deelname aan deze editie.

Vol goede moed zal Will zijn begonnen aan zijn klus, waarschijnlijk met een vlot deuntje in zijn hoofd om de hoge brug over te komen en een schema waar leeftijdsgenoten wellicht bang van waren.

Dat hij een doorzetter is, blijkt uit de foto. Will heeft zijn plak in Central Park, waar de marathon na ruim 42 kilometer en ruim 5½ uur later voor hem was voltooid, mogen ophalen.

De lange voorbereiding heeft uiteindelijk geleid tot dit mooie resultaat waar Will oprecht trots op mag zijn.
Uiteraard hebben de leden van het koor, Michel en Marjan enorm veel respect voor deze geweldige prestatie.  
Jubilaris

Donderdag 6 september had het koor wederom een jubilaris in de groep.
Edy Aarendonk was 25 jaar lid van ons mooie koor en dat moest uiteraard worden gevierd. Voorzitter Will Kolenbrander sprak hem uiteraard toe Jubilaris Edy Aarendonken hierin werd aangehaald dat Edy een van de zeer trouwe leden is die vrijwel geen enkele repetitie verstek laat gaan. Tussen zijn maten van de tweede tenoren voelt Edy zich ook helemaal thuis.
Daarnaast is de humor die Edy heeft in veel gevallen onovertroffen. Vaak komt hij als uit het niets met een droge opmerking uit de hoek en is er even geen zang mogelijk.
Edy heeft voor het koor veel gedaan in de afgelopen jaar. Naast het feit dat hij bestuurslid is geweest, is zijn bekendheid in IJsselstein vaak een heel goede reden voor menig IJsselsteinse ondernemer geweest ons met een bijdrage te sponsoren. In het geval van Edy was het dan ook een goed voorbeeld dat goed deed volgen.
Na het uitreiken van de bijbehorende oorkonde van het KNZV en uiteraard het opspelden van de zilveren reversspeld kreeg Edy ook nog een mooie bos bloemen.
Na een warm en welgemeend applaus van de mannen van het koor en uiteraard te zijn toegezongen, gaf Edy met een knipoog aan dat deze oorkonde een mooi plekje boven zijn bed zou krijgen.

 
Jubilaris

jubileum joop huserTijdens onze repetitiedag van zaterdag 6 oktober werd even stilgestaan bij een 25-jarig jubileum.

Joop Huser werd even in het zonnetje gezet met het behalen van deze mijlpaal. Uiteraard werd hij toegesproken door de voorzitter. Die memoreerde zijn inzet in het verleden, toen het FRM nog een clubblad, Mannentaal, had. Joop zat in de redactie van het blad en wist er telkens weer iets fraais van te maken. Daarnaast heeft Joop ook een van de buitenlandse reizen mede georganiseerd, zodat we wel mogen stellen Joop graag wat meer binnen de vereniging diet dan alleen maar zingen.

Ondanks het feit dat Joop helaas wat fysieke problemen heeft, probeert hij zo vaak mogelijk aanwezig te zijn op de repetities. Ook op deze repetitiedag kwam hij graag langs.
Een jubileum als dit kan niet zonder de oorkonde en de zilveren reversspeld van de KNZV. We hopen dat Joop deze speld met trots op zijn kostuum draagt.

Van de vereniging kwam er, zoals te doen gebruikelijk, nog een fraaie bos bloemen bij en een daverend applaus van de aanwezige mannen
 
Rabobank Clubactie 2017
rabobank clubactie2017Fulco’s Regionaal is heel blij dat maar liefst 108 stemmen hun stem hebben uitgebracht om een steentje in de clubkas bij te dragen.

Dit heeft er toe geleid dat de Rabobank Utrechtse Waarden e.o. ons een check mocht overhandigen ter waarde van € 471,96.

Fulco’s Regionaal Mannenkoor wil iedereen die zijn of haar stem heeft uitgebracht daar heel hartelijk voor bedanken.


Fleurige Ledenvergadering

Donderdagavond 13 april stond weer in het teken van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Ook deze keer was de sfeer weer goed en werd er constructief vergaderd. Maar naast al het vergaderen is er, zoals elk jaar, ook ruimte om mensen in het zonnetje te zetten.

Een goede traditie is om onze leden die 12½ jaar bij de club zijn, te verheffen tot Koperen Nachtegaal. Dit jaar viel deze eer te beurt aan Gerard Klomp en Jan van Rooijen.
ALV 1ALV 2Wellicht had het gezegde Time flies when you’re having fun zijn uitwerking op beide mannen gehad. Beiden waren zeer verrast met hun oorkonde en de mooie bos bloemen, die vooral is bedoeld voor de partners van deze nachtegalen. Zo maken wij het met hen goed dat het koor hun mannen op de donderdagavond “claimt”.
ALV 3Na vele jaren zitting te hebben gehad in de Muziekcommissie heeft Herman Gresnigt kort voor deze vergadering aangegeven zijn functie vacant te stellen en “nieuw bloed” mee te laten denken met de programmering en muzikale ontwikkeling van het koor. Ook Herman werd in het zonnetje gezet en met de nodige dankzeggingen en een mooie bos bloemen sloot hij zijn werk in de commissie af. Herman zal in de muziekcommissie worden opgevolgd door Arend den Harder die met een groot applaus als nieuwe commissielid werd begroet.
De muziekcommissie zal binnen haar gelederen op zoek moeten naar een nieuwe schatbewaarder. Herman collecteerde bij de commissieleden om de vergaderingen niet zonder een drankje te laten verlopen. Maar dat zal zich vanzelf oplossen.

Vele jubilea  –  te vieren 

Op 28 mei werd een bijzonder feest gevierd door een van onze koorleden.
Henk Bertens, jaren lang onze koormeester, gaf samen met zijn vrouw Mia een groot feest ter ere van een aantal jubilea die zij in 2017 mogen vieren.
Naast 60 jaar “verkering” en een 55 jaar samen gehuwd te zijn, wonen zij ook nog een 40 jaar in IJsselstein. Daarnaast is Henk al 25 jaar met leeftijdsontslag en pensioen. Laat je daar een lastige wiskundige formule op los, waarmee niemand bij deze zal worden vermoeid, is het logisch dat Henk dit jaar ook nog eens de mooie leeftijd van 80 jaar zal bereiken.
Al met al een keur van mooie hoogtepunten en dat allemaal in dit jaar.

Maar de belangrijkst mijlpaal kunnen wij als Fulco’s Regionaal Mannenkoor niet zomaar voorbij laten gaan. Toen Henk niet meer jubilea 28 meihoefde te werken, nu 25 jaar geleden, zat ie in zijn maag met als die vrije tijd die heb werd gegund. En wat anders kun je dan heel goed doen met die zeeën van tijd dan gewoon lid te worden van Fulco’s Regionaal Mannenkoor. Klinkt logisch, is het ook zeker.
Een afvaardiging van het bestuur is op de festiviteiten aanwezig geweest en heeft Henk uiteraard toegesproken. Hierbij is zeker niet voorbij gegaan aan het feit dat hij het grootste deel van zijn lidmaatschap van het koor heeft gefungeerd als koormeester. Een mooie, soms lastige en heel soms ondankbare, maar zeker onmisbare functie binnen het koor. Vorig jaar heeft Henk dat stokje overgedragen aan een nieuwe koormeester.
Een jubileum als dit, 25 jaar lid van het koor, is ook niet voorbij gegaan aan de KNZV. Henk ontving dan ook uit handen van voorzitter Will Kolenbrander de onderscheiding die bij dit jubileum hoort. Met trots werd hem dit dan ook opgespeld.
Het bestuur en de leden van het koor hopen hem nog lang binnen de gelederen te mogen verwelkomen
Cheque RCF
Algemene Ledenvergadering opgefleurd met bloemen

Tijdens onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 17 maart hebben we een aantal leden gefeliciteerd met het feit dat zijn een jubileum te vieren hadden.
jubileum1Drie mannen waren in het verenigingsjaar 12½ jaar lid van ons koor en werden daarom als Koperen Nachtegaal met een oorkonde en een mooie bos bloemen gehuldigd. Gerard Nillesen en Ab Agterberg werden hiervoor door de voorzitter voor de troepen gezet en toegesproken. Later deze week is Harry Mijland ook gehuldigd als Koperen Nachtegaal. Hiervoor is de voorzitter speciaal naar het hospice gegaan waar Harry wordt verzorgd.
Maar we hadden ook een lid dat inmiddels 25 jaar lid is van het FRM. Will Kolenbrander,jubileum2 onze voorzitter, heeft zich in deze periode enorm ingezet voor het koor. Als bariton heeft hij de hele ontwikkeling van ons koor meegemaakt met alle successen van dien. Ook op het bestuurlijke vlak heeft Will het nodige voor het koor betekend en doet hij dat nog steeds met een niet aflatende inzet. Terecht werd Will met lovende woorden door onze secretaris Lidy Visser toegesproken en uiteraard onderscheiden door de KNZV met het daarbij behorende speldje en een fraaie oorkonde.

Naast het huldigen van jubilarissen werd tevens aandacht besteed aan het “vertrek” van twee leden uit een functie die zij vele jaren binnen het koor hebben vervuld. Allereerst heeft Henk Bertens zijn functie als koormeester neergelegd. Henk vervulde deze taak meer dan 20 jaar vol overgave en vond dat een ander zijn taak wellicht op een betere wijze deze taak van hem over kon nemen. Gelukkig hebben we Ton Blankestijn bereid gevonden het stokje van Henk over te nemen. Ton wordt hierin bijgestaan door 4 mentoren uit de stemgroep. Frank Jutte, Willem van Kouwen, Wim Baars en Frans van Doorn jubileum3zullen Ton bijstaan met betrekking tot de ontvangst en begeleiding van nieuwe leden, het handhaven van de koordiscipline tijdens repetities en uitvoeringen en zullen het aanspreekpunt binnen de stemgroepen zijn.

Naast Henk heeft onze nestor Jo Lit aangegeven zijn taak als bibliothecaris van het FRM neer te willen leggen. Vele jaren heeft Jo er voor gezorgd dat de leden de juiste muziek op tijd ontvingen. Ging dat voorheen nog met het vullen van persoonlijke postbakjes, waarvoor een grote verrijdbare kast was gemaakt, de laatste jaren heeft Jo zich in verregaande mate wegwijs gemaakt op dejubileum4 digitale snelweg en vonden de stukken doeltreffend hun weg naar de leden via e-mail. Zodra Jo muziek via Michel de Valk ontving, werd het zo snel mogelijk doorgestuurd en kon iedereen de volgende repetitie starten met verse muziek.  Jo heeft zijn taak inmiddels overgedragen aan Wim Verburg die de taak van bibliothecaris van het FRM vanaf het begin van 2016 op zich heeft genomen.

Zowel Henk als Jo worden voor hun jarenlange inzet hartelijk bedankt en krijgen een mooie fles wijn en een bos bloemen onder luid applaus uitgereikt.
jubileum5
De laatste bos bloemen van de avond was voor het afscheid van een van de leden van het eerste uur en mede-oprichter van ons koor Willem Theloosen. Willem is ruim 26 jaar lid geweest en diverse taken in het bestuur en commissie bekleed. Daarnaast is Willem de laatste jaren actief geweest als het ging om het lief en leed binnen de vereniging. Iedereen ontving op zijn verjaardag een kaart van het koor. Ook langdurig zieken werden niet vergeten. Willem zorgde er voor dat er een kaart lag waar de leden even hun naam of een woord van beterschap in kwijt konden.
Willem geeft aan dat de problemen met zijn gehoor hem parten zijn gaan spelen, waardoor hij het gevoel had niet meer de gewenste kwaliteit kon bieden aan zijn koormaten bij de eerste tenoren.
Uiteraard veel respect voor zijn beslissing, die Willem zelf aan het einde van de vergadering aan de leden kenbaar maakte.
Willem wordt enorm bedankt voor zijn inzet en tevens uitgenodigd om op de vertrouwde donderdag nog eens een pilsje te komen drinken. Hij is altijd van harte welkom.

25 jaar trouw lid

Tijdens onze eerste repetitie van het nieuwe jaar hebben we een van onze zangers mogen onderscheiden met het feit dat hij 25 jaar trouw lid van het FRM is geweest.
Vlooswijk 3Jan Vlooswijk is met kerst 1990 officieel als bas op de ledenlijst geplaatst. Hij heeft in deze 25 jaar o.a. als bestuurslid zijn sporen verdiend.
Will Kolenbrander memoreerde dit in zijn korte toespraak en hoopt dat Jan nog lange tijd met veel plezier de bas blijft zingen.Vlooswijk 2
Naast de onderscheiding van het KNZV en de daarbij horende oorkonde, kreeg Jan uit naam van alle leden een enorm applaus en een mooie bos bloemen. Jan, de nuchterheid zelve, leek zeker in zijn nopjes te zijn met deze blijk van waardering.

Na deze huldiging sloot Jan weer aan in de gelederen en was het ook voor hem weer business-as-usual. Zoals de voorzitter al aangaf, hopen we Jan nog lang als zeer gewaardeerd lid binnen het koor te kunnen behouden.