|  Aanmelden lid 

Evenementen

Jubileum Concert 21-11-2014

41964-pv-2644
 
JUBILEUM CONCERT 21 november 2014

Het 25-jarig jubileum van Fulco’s Regionaal Mannenkoor hebben we groots gevierd op vrijdag 21 november. Zoals we dat eerder hebben gedaan, werd ook dit jubileum een groots project. Een project dat we als mannenkoor niet konden uitvoeren zonder de hulp van een kleine 40-tal dames, dat zich als projectlid hadden aangemeld. Samen met hen werden delen van het “Gloria” van Vivaldi en de “Krönungsmesse” van Mozart uitgevoerd. De voorbereiding hiervoor nam enkele maanden in beslag en onze dirigent Michel de Valk en vaste pianiste Marjan Fey zorgden er voor dat we deze, voor mannenkoren niet alledaagse, muziek goed beheersten.
Al ruim voordat de deuren open zouden gaan had zich al een lange rij wachtenden voor de ingang van de St. Nicolaas Basiliek gevormd. Uiteindelijk stroomde de kerk vol. Bomvol! Met ruim 550 belangstellenden was het, op slechts enkele plaatsen na, helemaal uitverkocht.
Het concert werd met een spectaculair geroffel op de pauk gestart en klonk “Finlandia” van de Finse componist Sibelius, samen met de musici van het Erasmus Consort. Dit prachtige orkest zou ons, afgewisseld door Marjan achter de vleugel, de hele avond begeleiden.
Tijdens het welkomstwoord van de voorzitter werd ons voormalig koorlid en mede-oprichter Nico van Lexmond nog even in het zonnetje gezet. Tevens werd in het kort verleden, heden en toekomst genoemd, waarna het concert in volle omvang kon beginnen.
Vóór de pauze hebben we ons vooral gericht op mannenkoormuziek. Het “Te Deum” van Diabelli werd fraai uitgevoerd, samen met twee solisten, te weten sopraan Michelle Mallinger en tenor Reinout Eeckhout. Tijdens “Ständchen” van Schubert maakte mezzosopraan Sandra van Vliet haar opwachting en kwam een fraaie afwisseling tussen koor en soliste tot stand. Het orkest wist een prachtig jachttafereel te schetsen bij de begeleiding van “Nachtgesang im Walde” dat ook van de hand van Schubert komt. Daarna had het orkest even rust en werd het stoere “Soldatenkoor” uit de opera Faust van Gounod gezongen. De krachtige klanken hingen nog lang in de enorme ruimte van de basiliek, waarvan de nagalm gelukkig iets werd gedempt door het aanwezige publiek. “Psalm 150” van César Franck klonk al even spectaculair. Het programma voor de pauze werd afgesloten met het ingetogen en dramatische “Miserere” uit de opera Il Trovatore van Verdi. Sopraan Wiebke Göetjes zorgde met haar geweldige stem voor veel drama en zij werd afgewisseld door Reinout Eeckhout, die als heldentenor indruk maakte.

Na de pauze voegden de dames van het projectkoor zich bij ons, wat ook betekende dat onze plek op het podium anders was dan we gewend waren.
Het feest begon met delen uit het “Gloria” van Vivaldi. Het eerst deel, het gelijknamige Gloria klonk feestelijk en zette de toon voor wat komen ging. Na deze opening volgde het Laudamus Te. Sandra van Vliet zong samen met sopraan Michelle Mallinger dit prachtige duet. Dit werd al even prachtig begeleid door het orkest dat werd versterkt door Marjan die plaats had genomen achter het kistorgel. Vivaldi werd afgesloten met het Cum Sancto Spiritu.
Hierna werd het koor even rust gegund en konden we luisteren naar het Larghetto uit het 26e pianoconcert van Mozart, ook wel genoemd het “Krönungskonzert”. Hierbij waren alle ogen en oren gericht op het prachtige, ingetogen spel van Marjan, die prachtig door het orkest werd begeleid.
De apotheose van de avond werd gevormd door de uitvoering van de “Krönungsmesse” van Mozart. Het koor, het orkest en de solisten, die voor deze mis aangevuld werden met de bariton Kristofer Barber, stonden op scherp om de “Gouden kroon op het Zilveren jubileum” te zetten.
De mis werd op fantastische wijze uitgevoerd, wat tussendoor zelfs met applaus werd benadrukt. Dit gaf ons een extra duwtje in de rug om nog een tandje bij te schakelen en uiteindelijk werd de mis met een daverend applaus van het publiek beloond.

Na de bloemenhuldiging betrad Wiebke Göetjes wederom het podium om samen met ons “La Vergine degli Angeli” van Verdi te zingen.
Hierna werd de stem van de voorzitter, in zijn dankwoord aan de aanwezigen, nog eens flink op de proef gesteld, omdat de geluidsinstallatie van de kerk door een stroomstoring was getroffen.
Tijdens deze toespraak werd Adry Slagmeulen, bestuurslid van het KNZV Midden Nederland, uitgenodigd om twee jubilerende koorleden in de spotlights te zetten. Willem Theloosen en Wil Diemel waren beide 25 jaar trouw en actief lid van ons mannenkoor en werden door Adry toegesproken. Helaas waren de gebruikelijke onderscheidingen en oorkonden niet op tijd aangekomen, maar dat wordt later helemaal goedgemaakt.
Beide jubilarissen werden met de laatste toegift op ingetogen wijze toegezongen met het “Monnikenkoor” uit de opera La Forza del Destino van Verdi.

Na afloop van het concert werden we overspoeld met positieve reacties. We hebben, volgens enkele aanwezige kenners, ruimschoots voldaan aan wat je van een koor met een onze B-status mag verwachten. Vergelijkingen met koren die al veel langer de B-status koesteren, zullen ons zeker motiveren om onze kwaliteit op dit hoge niveau te houden.

Fulco’s Regionaal Mannenkoor heeft zich met dit jubileumconcert weer vol in de schijnwerpers gezet. We zijn ervan overtuigd dat de aanwezigen nog lang over dit mooie concert zullen napraten.
Onze dank gaat uit naar allen die zich voor dit concert hebben ingezet. In de eerste plaats de leden en projectleden, het orkest en de solisten. Maar zeker gaat onze dank en waardering ook uit naar onze trouwe Vrienden van het FRM, de sponsors, adverteerders en alle donateur die ons via crowdfunding hebben gesteund.
Gezamenlijk hebben we ervoor gezorgd dat dit jubileumconcert werkelijk de bekroning is geworden op 25 jaar FULCO’S REGIONAAL MANNENKOOR.

We hopen dat we u in een van onze komende concerten mogen verwelkomen.


Mannen gezocht

Mannen gezocht

Wil je meezingen in ons mannenkoor? Wij zijn op zoek naar nieuwe leden vanaf 20 jaar. Loop een keer binnen op donderdagavond om te kijken én te luisteren.

Steun het koor

Trots op onze sponsors