volendam 1maart 1Concert met het Volendams Vocaal Ensemble 17 maart 2013
Samen met het Volendams Vocaal Ensemble verzorgde op 17 maart het Fulco’s Regionaal Mannenkoor in de St. Vincentius kerk in Volendam een reprise van het concert van 1 maart in IJsselstein. Het concert was qua inhoud vrijwel gelijk aan aan het concert in IJsselstein. ook de solisten, op de sopraan na waren gelijk. Sopraan Wiebke Göetjes, die in IJsselstein wegens ziekte niet van de partij was, kon nu haar zangkwaliteiten naar voren brengen naast Jeroen Bik de tenor, Kerstin van Garling mezzosopraan en Arjan Man de bas/bariton. Door de andere akoustiek van de Vincentiuskerk werden al de ten gehore gebrachte werken nog klankvoller dan dat het in IJsselstein al klonk. De koorleden en solisten waren nu nog beter op elkaar ingesteld waardoor het hele concert in een ontspannen sfeer ten gehore kon worden gebracht.volendam 1maart 2 Dit onder de bezielende leiding van de dirigenten Michel de Valk en Marlie Durge.volendam 1maart 2 De uitstekende begeleiding werd verzorgd door Marjan Fey en Deborah Pardy.
Het publiek, wat van heinde en verre toegestroomd was, werd op  professionele wijze in vervoering gebracht. ook de afwisseling in het programma tussen de gekozen operette melodiën en de wat zwaardere werken van Wagner en Verdi, die in dit muzikale gedenkjaar van  beide componisten niet achterwege konden blijven, vormden samen een warme voorjaarsklank die door het publiek hogelijk gewaardeerd kon worden. Ook de aanwezige professionele recensenten konden hun waardering uitspreken over de hoge kwaliteit van het concert. Kortom een fijn concert wat werd afgesloten met een gezamenlijke borrel en diner in een Volendams etablissement van ook, hoge kwaliteit AMVO. Kortom een geslaagd project wat voor hvolenedam 1mmart 4erhaling vatbaar is.volendam 1maart 3