|  Aanmelden lid 

Nieuws

Twee 25 jaar jubilarissen binnen het FRM

Twee 25 jaar jubilarissen binnen het FRM

Op 14 april waren er weer twee 25 jaar jubilarissen binnen het FRM.

Simon Bootsma en Wim Nieuwhoff hebben met deze mijlpaal beiden weer een stempel gezet op hun bijdrage aan de muzikale kwaliteit en samenhang binnen het FRM. 

Zij benadrukken daarnaast ook dat de kamaraadschappelijke sfeer in het koor mede bepalend is om een dergelijk jubileum te kunnen vieren. Simon heeft zijn bestuurs en ondersteunende kwaliteiten ingezet in deze periode. Wim heeft sinds kort pas tijd om zich meer breed ondersteunend in te gaan zetten. 

Kortom twee dynamische leden die met plezier opweg zijn naar hun volgende mijlpalen binnen het FRM.


Mannen gezocht

Mannen gezocht

Wil je meezingen in ons mannenkoor? Wij zijn op zoek naar nieuwe leden vanaf 20 jaar. Loop een keer binnen op donderdagavond om te kijken én te luisteren.

Steun het koor

Trots op onze sponsors

© 2023 Fulco's Regionaal Mannenkoor