|  Aanmelden lid 

Privacy Statement

Privacyverklaring AVG Wetgeving

Dit is de privacyverklaring van Fulco’s Regionaal Mannenkoor, gevestigd te IJsselstein ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40483417, hierna te noemen: het FRM.
Bewust of onbewust deelt u privacygevoelige informatie met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze informatie. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw privacygevoelige informatie omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
In de onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke privacygevoelige informatie van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze informatie eventueel van ons ontvangen.

Verstrekking van privacygevoelige informatie aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt het FRM uw privacygevoelige informatie alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst die het FRM met u heeft, tenzij het FRM wettelijk verplicht is om uw privacygevoelige informatie te verstrekken aan derden.

Inzage, correctie en verwijdering van privacygevoelige informatie

U hebt het recht het FRM te verzoeken om inzage in uw privacygevoelige informatie (tenzij het FRM op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal het FRM deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van het FRM hebben ontvangen.
Leden worden geacht wijzigingen in de persoonlijke situatie door te geven aan de verantwoordelijke bestuursleden, zodat mutaties kunnen worden doorgevoerd. Daarnaast kan iemand kenbaar maken registratie van bepaalde informatie niet op prijs te stellen.
Bij beëindiging van het lidmaatschap of donateurschap, worden betreffende persoonlijke gegevens, met inachtneming van de wettelijk dan wel reglementair vastgelegde termijnen, terstond uit de administratie verwijderd

Beveiliging privacygevoelige informatie
Het FRM treft passende maatregelen om uw privacygevoelige informatie te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke bestuursleden toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Het FRM heeft een beveiligde website. Het openbare deel beoogd informatie te verschaffen over ons functioneren als mannenkoor, waarbij zorgvuldigheid is betracht in de beschikbare informatie, op basis waarvan geen identiteitsherleiding tot concrete personen kan plaatsvinden.
Het niet-openbare deel van de website is alleen benaderbaar voor leden na inloggen. Hiervoor wordt via de sitebeheerder een persoonlijke inlognaam en wachtwoord verstrekt. De leden hebben daar toegang tot gevarieerde informatie, waaronder fotoalbums van concerten, oefenbestanden en andere slechts voor leden relevante informatie.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van het FRM. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Het FRM raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Website Fulcosmannenkoor.nl (FRM) gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Wijziging van het privacybeleid

Het FRM past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Het FRM raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal het FRM er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw privacygevoelige informatie of het FRM wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw privacygevoelige informatie, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijken : Bestuursleden FRM
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klachten over de verwerking van uw privacygevoelige informatie
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw privacygevoelige informatie. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 


Mannen gezocht

Mannen gezocht

Wil je meezingen in ons mannenkoor? Wij zijn op zoek naar nieuwe leden vanaf 20 jaar. Loop een keer binnen op donderdagavond om te kijken én te luisteren.

Steun het koor

Trots op onze sponsors